Het huwelijk

Het huwelijk is een belangrijke en heilige verbintenis tussen een man en een vrouw waarin zij rust, veiligheid, genegenheid en geborgenheid bij elkaar trachten te vinden. Het huwelijk is een samenlevingscontract waarbij God getuige van is. Het is een verbond tussen twee personen die met elkaar verbonden zijn. Het huwelijk geeft kracht om samen een unieke gezamenlijke levensweg te bewandelen. Deze levensweg is gebaseerd op geduld, verantwoordelijkheid, respect en acceptatie, waardering en verdraagzaamheid, dienstbaarheid, betrokkenheid en solidariteit. Hieruit vloeit een natuurlijke verbinding voort gebaseerd op liefde, barmhartigheid en mededogen.

Mensen zijn verschillend

Waar mensen samenwonen en samen leven ontstaan wel eens misverstanden, conflicten, irritaties en spanningen. Dat komt omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. Deze verschillen kunnen soms tot een dusdanig conflict leiden dat de communicatie binnen het huwelijk ernstig verstoord kan raken. Door de verschillen te erkennen met behoud van eigen individualiteit en identiteit, kan het echtpaar een gezellige en prettige leefomgeving creëren. Dat kan vooral wanneer zij elkaar de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Om elkaar aan te vullen in plaats van elkaar uit te sluiten.

Huwelijksproblemen

Het huwelijk is een gemeenschappelijk dynamisch proces waarin twee verschillende persoonlijkheden bij elkaar komen. Het maakt niet uit hoe harmonieus een huwelijk is, er zal altijd verschil van mening en inzicht blijven. Een huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Huwelijksproblemen zijn onvermijdelijk, maar tegelijkertijd ook zeer ongezond. Het bestaan van echtelijke problemen is nog geen indicatie voor een slecht huwelijk. Het is een natuurlijke wisselwerking tussen twee individuen met verschillende levensvisies, hechtingsstijlen, denkwijzen, leefstijlen, inzichten, herkomst en een eigen bagage.

Wat kan er misgaan?

Gebrek aan emotionele verbondenheid binnen een huwelijk kan op den duur leiden tot angst, afstand, afkeer en tot het verlies van intimiteit. Aan de andere kant kan emotionele verbondenheid zorgen voor meer respect, acceptatie, veiligheid,  vertrouwen, vrijheid, liefde en intimiteit. Het verbeteren van emotionele verbondenheid is heel erg belangrijk voor het bevorderen van communicatie binnen het huwelijk. Goede communicatie is vervolgens belangrijk om de relatie goed en stabiel te houden. Dit creëert meer vertrouwen, meer veiligheid en acceptatie, liefde en genegenheid. Partners gaan elkaar meer waarderen en vertrouwen in plaats van elkaar verachten en wantrouwen.

Oorzaken van huwelijksproblemen

Huwelijksproblemen zijn er in alle soorten en maten. Deze problemen hebben nooit een eenduidige oorzaak. Huwelijksproblemen kunnen verschillende oorzaken en gevolgen hebben.
Veelvoorkomende oorzaken van huwelijksproblemen die zich voor kunnen doen, zijn:

  • Misverstanden/communicatieproblemen
  • Gevoelens van wrok, woede en/of angst
  • Wantrouwen/gebrek aan vertrouwen
  • Gebrek aan intimiteit
  • Problemen op seksueel gebied
  • Gebrek aan emotionele veiligheid
  • Bemoeienis van familieleden
  • Gebrek aan respect en acceptatie
  • Binding-  en verlatingsangst
  • Financiële problemen

Waarom relatietherapie?

Relatietherapie is een hulpmiddel om het huwelijk weer de goede kant op te krijgen. Wanneer het samen leven niet meer eenvoudig is, gaan mensen meestal op zoek naar hulp. Mensen gaan meestal de relatietherapie in als het echt niet meer anders kan. Ze willen iets bereiken, ze willen iets veranderen.

Wacht daarom niet te lang met hulp zoeken want huwelijksproblemen kunnen een behoorlijke aanslag vormen op uw dagelijkse leven. Elke dag kan dan ook de laatste dag zijn van uw huwelijk. Wat heeft u ervoor over om voor uw huwelijk te vechten om het te laten zijn wat het hoort te zijn?