Vergoeding

Er zijn een aantal mogelijkheden om de consulten vergoed te krijgen

De aanvullende verzekering

De kosten voor individuele therapie kunnen vanuit aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed worden in het kader van psychosociale zorg (therapie). Het is verstandig om de polisvoorwaarden zorgvuldig te raadplegen of te informeer bij de zorgverzekeraar welke vergoedingen voor u van toepassing zijn alvorens u met een traject wilt beginnen. Op de website van NVPA worden de zorgverzekeraars vermeld die de therapieën van de bij hen aangesloten leden vergoeden. Bij twijfel: raadpleeg altijd uw zorgverzekeraar. Het grote voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt belast.

Coulance-regeling

Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Hierin legt u aan uw zorgverzekeraar uit waarom u voor de behandeling bij uw therapeut hebt gekozen. Het gebeurt regelmatig dat uw facturen dan alsnog (gedeeltelijk) worden vergoed.

Werkgever

Als uw zorgverzekeraar de therapie niet vergoedt, kunt u kijken of er bij uw werkgever bereidheid is een bijdrage te leveren. Zij vergoeden soms de kosten van een therapie. Vraag dit na bij uw werkgever indien van toepassing. Dit is zeker aan de orde wanneer u reeds bent uitgevallen op het werk. Dan is de  Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer een inspanningsverplichting heeft tot herstel en re-integratie.

Via de belastingaangifte

De kosten kunnen bij de belasting als bijzondere ziektekosten aftrekbaar zijn. Voor een teruggave via de belastingdienst is het belangrijk dat u een verwijzing heeft van de huisarts of een andere specialist.

Fiscale regeling

Als u een eigen onderneming heeft, kunt u mogelijk de kosten aftrekken ten behoeve van persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- & bedrijfskosten.

Via de individuele inkomenstoeslag

Mensen die langer dan drie jaar een uitkering of een minimum inkomen hebben, kunnen in hun gemeente jaarlijks een individuele inkomenstoeslag aanvragen bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Het gaat om een vast bedrag (afhankelijk van uw situatie), waarvan u zelf bepaalt waarvoor u het gebruikt.

Ik kan u helpen in verschillende talen zoals: Nederlands, Riffijns, Marokkaans-Arabisch en Klassiek-Arabisch.

    Erkenning

    Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk volgens hun beroeps- en gedragscode: