Geestelijke verzorging gaat om het persoonlijke verhaal van mensen. Geestelijke verzorging biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen die naar betekenisvolle gesprekken rondom existentiële-, levens- en zingevingsvragen verlangen.

De geestelijk verzorger biedt u graag een professioneel luisterend oor zonder u te (ver)oordelen. Een geestelijk verzorger adviseert op een deskundige wijze inzake zingeving, ethische en levensbeschouwelijke aspecten. U kunt ook bij hem terecht voor een persoonlijk gesprek over uw belangrijke geloofsvragen in het algemeen. Dat kan gaan over uzelf, uw leven en over relaties met anderen.
Een geestelijk verzorger kan samen met u op zoek gaan naar een spirituele en geestelijke weg in uw leven. Samen met u probeert hij antwoorden te vinden om u te helpen dingen weer op een rijtje te zetten ten aanzien van hoe u in het leven staat.

Hij ondersteunt en begeleidt u in uw zoektocht naar antwoorden in het leven. Hij helpt u hoe u zin kunt geven aan uw bestaan.

De ethische vragen die
kunnen rijzen zijn o.a.:

  • Waarom overkomt mij dit en hoe kan ik verder leven?
  • Wat is de reden van mijn bestaan en voor wie leef ik eigenlijk?
  • Wie ben ik en wat wil ik met mijn leven?
  • Wat voor doel heb ik in dit leven, en waar draait het om in mijn leven?
  • Wat voor zin heeft het dat bepaalde dingen gebeuren in mijn leven?
  • Hoe krijg ik de dingen die ik gedaan wil hebben?
  • Hoe verder, als mijn houvast van vroeger nu geen steun meer biedt?
  • Wat betekent kwetsbaarheid en eindigheid voor mij, en voor mijn naasten?
  • Andere relevante grote bestaansvragen van het leven

Wanneer geestelijke verzorging?

In bepaalde moeilijke momenten in het leven kan de mens uit zijn balans en harmonie worden gebracht. De pijn kan heel ingrijpend zijn, en voor minder levensgenot en -geluk zorgen. Elk mens komt vroeg of laat te staan voor de vraag: hoe kan de pijn verzacht worden en hoe kan ik er voor zorgen dat mijn lijden verminderd en/of verdwijnt?

Wanneer een probleem zich voordoet, komen de gevoelens van de pijn en lijden in alle hevigheid op ons af. Om de pijn te verzachten kan men wat extra ondersteuning en begeleiding gebruiken. Het is opmerkelijk dat mensen, in crisissituaties, ernstige ziekte of bijvoorbeeld de dood van een dierbare of andere ingrijpende of indringende gebeurtenissen in hun leven, telkens weer op zoek gaan naar hun eigen religieuze wortels en identiteit waarin zij troost en verzachting van pijn en lijden trachten te vinden. Wanneer zo’n kwetsbaar moment aanbreekt kan geestelijke verzorging waardevol zijn.