De personal coach als gelijkwaardige gesprekspartner motiveert de cliënt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Coaching houdt zich bezig met oplossingsgericht werken aan actuele problemen en uitdagingen.

Coaching is geen therapie

Personal coaching is op de toekomst gericht:  waar ben ik nu en waar wil ik zijn? En, hoe kan ik daar komen? Met coaching wordt er enkel gekeken naar de toekomst. Coaching is een instrument om persoonlijke groei te stimuleren, talenten en vaardigheden verder helpen te ontwikkelen. Het helpt om eigen doelen te verwezenlijken en biedt de mogelijkheid om te ontdekken hoe eigen uw persoonlijkheid in elkaar zit. Daarnaast helpt personal coaching structuur en inzicht te geven in ambities, wensen en doelen en hoe deze te behalen.

Holistisch

Personal coaching werkt volgens een holistische visie. Dit betekent dat de mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Personal coaching kan in verschillende situaties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld bij het stellen van grenzen, vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen, aanleren of aanscherpen van vaardigheden, afleren van ongewenst gedrag of aanleren van nieuw gedrag, structuur brengen in het dagelijkse leven of wanneer iemand daar simpelweg behoefte aan heeft.

U voelt wat u denkt

Hoe iemand denkt, uit zich in hoe iemand zich gedraagt en voelt. Gedrag en houding zijn de spiegel van de geest. Onze denkwijze beïnvloedt aanzienlijk hoe we ons eigenlijk voelen en de manier waarop we op de wereld reageren. De denkwijze beïnvloedt onze emoties, gedrag, de manier waarop wij onszelf ervaren en hoe wij tegen de wereld en tegen onszelf aankijken. Ons gedrag en gevoel wordt bepaald door zowel onze belemmerende als stimulerende overtuigingen die wij in de loop der jaren hebben vergaard. Dit bepaalt het gedrag dat wij vertonen en het gevoel dat wij voelen. Door de denkwijze te veranderen, kunnen wij ook het gevoel, de houding en het gedrag veranderen. Het leren anders denken; kan ons in staat stellen om ander gedrag te vertonen en onze gevoelens anders te uiten. Daarnaast kan het ons ook leren omgaan met eigen emoties.