Praktische informatie

iNARA PRAKTIJK is een plek waar iedereen zich vertrouwd, veilig en prettig kan voelen, en waar een ieder zichzelf kan en mag zijn.

Kernwaarden

Oprechtheid, transparantie, en betrokkenheid

iNARA PRAKTIJK heeft oprechtheid, eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Om deze reden zijn alle afspraken samengevat in een overeenkomst en vastgelegd in de vorm van algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut en de cliënt(en).

Waarom hulp zoeken?

In het dagelijkse leven kunnen er zich soms momenten of situaties voordoen, die veel van ons vragen. Wij komen dan in een bepaalde situatie terecht waarin wij onszelf niet meer herkennen. Daardoor kan al het vertrouwde wegvallen. Wij kunnen uit balans raken, vastlopen, ons somber gaan voelen of in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dat leidt er naar dat wij ons opgejaagd voelen, in de war raken of gevoelens van onmacht, eenzaamheid, leegte en/of schuld krijgen. Vervolgens kunnen wij ons niet meer ontspannen noch focussen. Het kost ons dan veel energie en moeite om zo door te blijven gaan. Vroeg of laat komt er een moment dat het niet meer lukt. Het is belangrijk om, wanneer zo’n moment aanbreekt, onmiddellijk hulp zoeken. Klachten vroegtijdig behandelen voorkomt verergering van de klachten.

Ik kan u helpen in verschillende talen zoals: Nederlands, Riffijns, Marokkaans-Arabisch en Klassiek-Arabisch.

    Erkenning

    Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk volgens hun beroeps- en gedragscode: