Werkwijze

Nieuwe cliënten kunnen zich altijd aanmelden voor een behandeling of een begeleiding via het aanmeldformulier op deze website

Aanmelding

Nieuwe cliënten kunnen zich altijd aanmelden voor een behandeling of een begeleiding via het aanmeldformulier op deze website. Na aanmelding wordt u zo snel mogelijk gebeld voor een telefonisch oriënterend gesprek. Het oriënterend gesprek duurt maximaal een half uur en is kosteloos. Het doel van dit gesprek is kennis met elkaar te maken en om samen uw hulpvraag of klacht helder te krijgen. Aan de hand van dit oriënterend gesprek wordt de koers bepaald.

Het eerste gesprek

Indien u besluit van start te gaan, gaan we met elkaar een traject in. Tijdens het eerste gesprek krijgt u de gelegenheid om op eigen wijze in eigen tempo uw hulpvraag, klacht, situatie en/of verhaal te vertellen. Hierdoor wordt een beeld verkregen van wie u bent. Wat heeft u gevormd, hoe staat u in het leven, welke patronen heeft u ontwikkeld? Wat hindert u? Waar loopt u vast en wat wilt u veranderen?

Vervolggesprek

Tijdens de therapiegesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken en technieken uit diverse psychologische stromingen en denkwijzen. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de persoonlijke kwaliteiten en inbreng van de therapeut voorop staat die op dat moment het beste bij de actuele problematiek van de cliënt lijken te passen. Vanuit iNARA PRAKTIJK wordt er veel waarde gehecht aan reflectie en actie. Het resultaat is minstens zo belangrijk als de weg er naar toe. Daarnaast is het zoeken naar mogelijkheden net zo belangrijk als het zoeken naar oorzaken. U wordt aangemoedigd tot actie zodat uw eindpunt, uw richting en uw route zichtbaar worden. Tussen de perioden van onze afspraken wordt u uitgedaagd om aan uw persoonlijke doelen te blijven werken. We houden steeds de vooraf gestelde doelen in het oog.

Evaluatiegesprek

Cliënten volgen niet zomaar therapiesessies. Ze willen een verandering bij zichzelf teweegbrengen. Daarom is het nuttig om na vijf gesprekken een tussenevaluatie te houden om na te gaan wat er veranderd is? Tijdens het evaluatiegesprek wordt het ontwikkelingsproces besproken dat de cliënt door meemaakt. De evaluatie kan een leermoment zijn waarop de cliënt het eigen functioneren zelf onderzoekt. Ook is de bedoeling om na te gaan waar de cliënt nog extra aandacht aan wil besteden en wat al goed gaat. Er wordt dan ook gekeken naar wat geholpen heeft en wat er eventueel nog nodig is. De tussenevaluatie is ook een moment om na te gaan of de cliënt en de therapeut samen nog op de juiste weg zitten.

Behandelingsduur

Hoe lang een behandeling duurt, is afhankelijk van de aard van de hulpvraag of klacht. Iedere cliënt is anders met eigen behoeften en een rugzak vol levenservaringen. Hierdoor kan dan elk traject ook anders zijn. Veelal moet u denken aan vijf tot twaalf sessies. Houdt u altijd rekening met zes sessies voordat u weet of een behandeling aanslaat. Een behandeling duurt nooit langer dan nodig is.  Vanuit iNARA PRAKTIJK zijn wij altijd eerlijk over de duur van een behandeling. U bepaalt uiteindelijk zelf of het zinvol is door te gaan. Ons gemeenschappelijk doel is dat u na de behandeling meer kwaliteit van leven zult ervaren en uw levensgenot en -geluk terug te krijgen.

Ik kan u helpen in verschillende talen zoals: Nederlands, Riffijns, Marokkaans-Arabisch en Klassiek-Arabisch.

    Erkenning

    Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de volgende organisaties en werk volgens hun beroeps- en gedragscode: